Webbdesign + branding + content

provide IT

 

design och rebranding

Provide IT är webbyrån som fokuserar på webbutveckling för både hemsidor och system. Jag blev anställd som företagets första designer.

Mitt jobb var både att skapa det visuella uttrycket för Provide ITs egna varumärke, men också att ha en nyckelposition i produktionen som UX/UI designer. Vilket innebar att jag fick bistå under kundmöten, presentera designförslag och prototyper samt överlämna design till utvecklare och även leveranser till kunder.

Spana in hemsidan här

Byrå

Provide IT

Roll

Designer & Art Director

Började nästan helt från scratch

När jag började hos Provide IT så fanns det precis en ny logotyp färdig, samt val av typsnitt och en bestämd färg, den lila. Därifrån fick jag fortsätta arbetet med företagets rebranding genom att bygga upp den grafiska profilen. Baserat på företagets branch, bakgrund och framtidsvision så gjorde jag mitt bästa för att ta fram en helt ny unik varumärkesidentitet.

Utöver att ta fram en färgpalett och illustrationsmanér, designa hemsidan och skapa ett nytt formspråk för dokument, presentationer, animationer och annonser så var jag också med att sätta upp en ny struktur för hur filer effektivt ska hanteras i projekt.

Arbetet mynnade även ut i en Brandguide på ca 25 sidor som kortfattat beskriver varumärket, logotypen, typografin, färger, illustrationer och användargränssnittet.